logo 
Axtell One Name Study
See also

Ana ARAYA La Rivera (1925-1932)

Name: Ana ARAYA La Rivera 1
Sex: Female
Record Id: 34856
Father: Osvaldo Enrique ARAYA (1894-1981)
Mother: Ana Ernestina LA RIVERA Axtell (1896-1986)

Individual Events and Attributes

Birth 1925
Death 1932 (age 6-7)

Sources

1Eduardo Moreno, "Person - Eduardo Moreno" (http://www.dim.uchile.cl/~emoreno/ ).