logo 
Axtell One Name Study
See also
Alfredo ALIAGA's other family: with Carmen FAUNDEZ ( - )

Family of Alfredo ALIAGA La Rivera and Mercedes

Husband: Alfredo ALIAGA La Rivera ( - )
Wife: Mercedes ( - )
Children: Alfredo ALIAGA ( - )
Veronica ALIAGA ( - )

Husband: Alfredo ALIAGA La Rivera

Name: Alfredo ALIAGA La Rivera 1
Sex: Male
Father: Alfredo ALIAGA ( - )
Mother: Cristina LA RIVERA Axtell ( - )

Wife: Mercedes

Name: Mercedes 1
Sex: Female
Father: -
Mother: -

Child 1: Alfredo ALIAGA

Name: Alfredo ALIAGA 1
Sex: Male
Spouse: Marieta ( - )

Child 2: Veronica ALIAGA

Name: Veronica ALIAGA 1
Sex: Female
Spouse: Dennis GALLARDO ( - )

Sources

1Eduardo Moreno, "Person - Eduardo Moreno" (http://www.dim.uchile.cl/~emoreno/ ).