logo 
Axtell One Name Study
See also

Family of Alfredo ALIAGA and Cristina LA RIVERA Axtell

Husband: Alfredo ALIAGA ( - )
Wife: Cristina LA RIVERA Axtell ( - )
Children: Cristina ALIAGA La Rivera ( - )
Alfredo ALIAGA La Rivera ( - )
Elena ALIAGA La Rivera ( - )

Husband: Alfredo ALIAGA

Name: Alfredo ALIAGA 1
Sex: Male
Father: -
Mother: -

Wife: Cristina LA RIVERA Axtell

Name: Cristina LA RIVERA Axtell 1
Sex: Female
Father: Jose Antonio LA RIVERA Ahumada (1871- )
Mother: Sabina AXTELL Nunez (1870-bef1930)

Child 1: Cristina ALIAGA La Rivera

Name: Cristina ALIAGA La Rivera 1
Sex: Female
Spouse: Carlos ALVAREZ Cabrera ( - )

Child 2: Alfredo ALIAGA La Rivera

Name: Alfredo ALIAGA La Rivera 1
Sex: Male
Spouse 1: Mercedes ( - )
Spouse 2: Carmen FAUNDEZ ( - )

Child 3: Elena ALIAGA La Rivera

Name: Elena ALIAGA La Rivera 1
Sex: Female

Sources

1Eduardo Moreno, "Person - Eduardo Moreno" (http://www.dim.uchile.cl/~emoreno/ ).