logo 
Axtell One Name Study
See also
Franklin ARAYA's other family: with Norma LA RIVERA Sanhueza (1928- )

Family of Franklin ARAYA La Rivera

Partner: Franklin ARAYA La Rivera (1927- )
Partner: (unknown)
Children: Juan Franklin ARAYA Acuna (1951-1971)

Husband: Franklin ARAYA La Rivera

Name: Franklin ARAYA La Rivera 1
Sex: Male
Father: Osvaldo Enrique ARAYA (1894-1981)
Mother: Ana Ernestina LA RIVERA Axtell (1896-1986)
Birth 24 Aug 1927

Child 1: Juan Franklin ARAYA Acuna

Name: Juan Franklin ARAYA Acuna 1
Sex: Male
Birth 31 Oct 1951
Death Oct 1971 (age 19-20)

Sources

1Eduardo Moreno, "Person - Eduardo Moreno" (http://www.dim.uchile.cl/~emoreno/ ).